Сътрудничество


Съюзът на метролозите (СМБ) е редовен член на Федерацията на научно-техническите съюзи на България и участва в организираните общи научно-технически прояви на тази организация. Спазва приетите правила и политиката на ФНТС. ФНТС поддържа система за управление на качеството по ISO 9001, която е сертифицирана от SGS.


Политиката, целите и дейността на СМБ са ориентирани към широко сътрудничество с различни институции, организации, фирми, ВУЗ, лаборатории, органи за контрол, които имат интереси в областта на измерванията и средствата за измерване, прилагат съвременните изисквания за контрол и управление на измервателните процеси, за осигуряване на качеството и метрологичната проследимост на резултатите от измерванията. Израз на сътрудничеството са нарастващият брой колективни членове на съюза, както и проявен значителен интерес от индивидуалните членове.


В ръководните органи на СМБ участват признати специалисти в областта на метрологията от БИМ, производствени организации и фирми, ВУЗ.


СМБ насочва своите усилия и дейност в подкрепа на националните цели в областта на измерванията, издигане на качеството на метрологичните дейности и услуги, обмен на информация и в полза на специалистите от органите на държавната власт, от фирми, институти и други заинтересовани лица.


Споразумения на съвместна дейност и сътрудничество в областта на измерванията, изпитванията, калибриранията са подписани с:

СМБ чрез председателя е представен в Националния съвет по метрология.Споразумения за съвместна дейност и сътрудничество с партньори от чужбина са подписани с:


СМБ организира съвместни прояви, обучения и има тесни контакти с редица неправителствени организации и професионални сдружения, с които има общи цели в областта на измерванията.