Програма за семинари, курсове и други мероприятия

Съюзът на метролозите в България в изпълнение на своите задължения и в отговор на вашите очаквания и предложения за теми за семинари, курсове и дискусии състави Програмата за обучение за второто полугодие на 2022 г.Програмата за второто полугодие на 2022 г. може да бъде изтеглена от тук.