Програма за семинари, курсове и други мероприятия

Съюзът на метролозите в България в изпълнение на своите задължения и в отговор на вашите очаквания и предложения за теми за семинари, курсове и дискусии състави Програмата за обучение за 2016 г. и 2017 г.


Програмата за второто полугодие на 2016 г. може да бъде изтеглена от тук.Програмата за 2017 г. може да бъде изтеглена от тук.