Професионална етика

Правилата за професионална етика на членовете на Съюза на метролозите в България са разработени на основание на чл. 8, ал. 2, т. 5 от Устава на СМБ и се отнасят за професионалната етика на членовете на СМБ пр изпълнение на дейността им.


Пълният текст на Правилата за професионална етика може да бъде изтеглен от тук.