Новини

20.05.2024

Новина публикувана от БТА по случай Световния ден на метрологията

Прочети »

20.05.2024

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

Прочети »

05.02.2024

Членски внос за 2024 г.

Прочети »

12.01.2023

Национален конкурс за най-добра дипломна работа в областта на метрологията – 2023 г.

Прочети »

15.09.2023

Метрологично осигуряване на органите за контрол. Ръководство на ILAC - ILAC-G 27:07/2019 Насоки за измерванията, извършвани като част от процеса на контрол

Прочети »

01.09.2023

Метрологично осигуряване на лаборатории за изпитване и калибриране, изпълняващи изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018

Прочети »

21.08.2023

Меморандум за сътрудничество

Прочети »

19.05.2023

XVIII-та Национална научно-практическа конференция за честване на 20 май - Световния ден на метрологията.

Прочети »

17.11.2022

XIХ НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 2022.

Прочети »

28.06.2022

Проект на НАРЕДБА ЗА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА МЕТРОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ

Прочети »

20.05.2022

XVII-та Национална научно-практическа конференция за честване на 20 май - Ден на метролога.

Прочети »

11.11.2021

ХХXII Национална научно-практическа конференция “Качеството – за по-добър живот ’ 2021”

Прочети »

16.09.2021

Покана за Общо събрание 2021

Прочети »

07-09.09.2021

XX Международен метрологичен конгрес в Лион.

Прочети »

07-11.09.2021

XXXI Международен научен симпозиум Метрология и Mетрологично осигуряване 2021

Прочети »

20.05.2021

Международен ден на метрологията 2021

Прочети »

01.11.2020

30 години Съюз ма метролозите в България

Прочети »

20-22.10.2020

Виртуална конференция на IMEKO и EUROLAB

Прочети »

14-16.09.2020

Симпозиум на ТC-4 на IMEKO в Палермо.

Прочети »

07-11.09.2020

XXX Международен научен симпозиум Метрология и Mетрологично осигуряване 2020

Прочети »