Предстоящи курсове и семинари

11.12.2017

Практики за прилагане на изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020 от органи за контрол.

Свали поканата »

05.12.2017

Междулабораторните сравнения в подкрепа на осигуряването на валидни резултати от измервания. Практически примери.

Свали поканата »